Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
76 postów 6319 komentarzy

PolskaWWW! (Wielka, Wolna i Wspaniała)

Józef Pustułka - -Jezu, ufam Tobie.

-Znów zostałem wyróżniony na Neonie!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

-Piszący o sobie "ja mam wiedzę" Pan o nick'-u "Zawisza Niebieski" dyskutując na temat wiary tak mnie (i nie tylko mnie!) pięknie wyróżnił! (Dlatego pozwalam sobie to wyróżnienie Państwu tutaj przytoczyć, byście wiedzieli za co):

 "@57KerenOr 20:08:24

Nie ma we mnie pychy zabłyśnięcia z Neon, bo gdybym chciał zabłysnąć jako Katolik to czy nie schlebiał bym takim blogerom jak Moher, Alfa i inni? Ja idę za prawdą.

Jezus nie stworzył świata, zrobił to Bóg Ojciec. Jezus jest Synem Boga zrodzonym z Maryi, przez Niego wybranym. Bo Twój Jezus musiałby być schizofrenikiem, gdyby podczas chrztu stojąc w wodach Jordany wypowiadał słowa zapisane przez Mateusza"Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»" Więc wierzysz w to, że Jezus stał w wodach rzeki i równocześnie wypowiadał słowa z obłoku? Jezus nie raz rozdzielał swoją osobę od osoby Ojca, Ty zaś kłamiąc Biblii twierdzisz że Bóg Ojciec i Jezus to to samo. Kłamiesz wbrew Biblii mówiąc "JEZUS STWORZYŁ ŚWIAT"."

Wydobywajmy naszą kulturę spod naleciałości obcego i wrogiego nam chrześcijaństwa czyli wiary w żyda."                                                                                                                                                                       -"Stąd ma rację Oskar pisząc "Nie należy też mieszać wiary własnych Słowiańskich przodków z wiarą obcych odległych plemion. Bo dlaczego wiara obcych plemion (żydowskich) narzucona Słowianom siła, ma by lepsza od wiary naszych Słowiańskich plemion ?"

   skomentuj

KOMENTARZE

 • Tutaj link którym się posłużyłem, by odpowiedzieć szerzącym kłamstwa;
  https://youtu.be/eelC6Vw1OiY
 • My Katolicy wierzymy w Boga w Trójcy Jedynego.
  Pan Jezus jest Jedną z OsóB tej Trójcy; Słowem: -Tak to się nasza historia zaczyna; "DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA"


  O SŁOWIE


  Prolog

  11 Na początku było Słowo1,
  a Słowo było u Boga1,
  i Bogiem było Słowo.
  2 Ono było na początku u Boga.
  3 Wszystko przez Nie się stało,
  a bez Niego nic się nie stało,
  co się stało2.
  4 W Nim było życie3,
  a życie było światłością3 ludzi, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=340
 • -Pan Zawisza pisze;
  "Bo Twój Jezus musiałby być schizofrenikiem, gdyby podczas chrztu stojąc w wodach Jordany wypowiadał słowa zapisane przez Mateusza"
 • To jak to w końcu według Pana Zawiszy piszącego zawsze; -"ja mam wiedzę, a ty nie wiesz" było?
  -Był Pan Jezus schizofrenikiem, czy Ewangelista Mateusz po prostu jest kłamczuchem z bujną wyobraźnią i pisał nam bajki?
 • @Moher 13:34:03
  Ten Zawisza to zaraz Panu tutaj udowodni,że Ewangelista korzystał z dyktafonu i laptopa więc nie mógł kłamać.
 • Nie pojmuję, dlaczego niektórzy katolicy mają taką awersję do żydów
  Niezłą ekwilibrystykę wykonał ten ksiądz w wyjaśnić, że Żyd to nie Żyd, a żyd to nie żyd. Oczywiście, wśród dzisiejszych żydów mamy nawrócone inne narody, dziś znaczna część żydów żyjących na świecie nie wywodzi się z terenów Izraela ale nie powoduje to tego, że ci co od czasów biblijnych zamieszkiwali tereny dzisiejszego Izraela nie są żydami. Nie było na tych terenach zastępowania ludności, oczywiście był okres imigracji w latach po wojnie, ale nie było całkowitej wymiany ludności. Tak więc choć Żydzi są zróżnicowani etnicznie to nie zmienia to faktu, że pan Jezus był żydem z pokolenia Dawidowego, zaś Maria najprawdopodobniej z Judy.

  Jeśli Pan Jezus stał w wodach Jordanu przyjmując chrzest i równocześnie mówił z niebo "Oto syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie" [Mt] to jak to nazwiesz?

  Jeśli Pan Jezus mówił "W domu ojca mego jest mieszkań wiele" [J] to mówił o Sobie, czy Ojcu?

  Oj Moherku, Moherku nic nie pojmujesz i jeszcze się tym chwalisz.
 • @Zawisza Niebieski 15:50:31
  Maria z rodu Dawida- Zawiszo....Żadne najprawdopodobniej....
  Jak Jezus Syn Maryi, z Ducha poczety mógł byc z innego rodu niż Maria?
  I nie bądż bezczelny; Moher to nie moherek - NAUKOWCU- więcej szacunku dla innych....
  I od Katolików wez się.....wiecej dystansu i szacunku młody człowieku...
 • @alfa.com.hel 17:41:08
  Temu zaprzeczysz? "
  1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
  2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;
  3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;
  4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;
  5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,
  6 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza.
  7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;
  8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;
  9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;
  10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
  11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
  12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;
  13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;
  14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;
  15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
  16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
  17 Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń." ew. Mateusza
  Czy ktoś tu wspomina o linii żeńskiej?
 • @alfa.com.hel 17:41:08
  A tak przy okazji, bardzo kulturalnym jest wypowiadanie się o kimś blokując mu możliwość obrony poprzez bana.
 • @alfa.com.hel 17:41:08 -Witaj Siostrzyczko!
  "I od Katolików wez się.....wiecej dystansu i szacunku młody człowieku..." -Daremna prośba. -On niestety ma takie zadanie i będzie dalej uprawiał swój słowotok.
 • @matterhorn 14:48 "Ten Zawisza to zaraz Panu tutaj udowodni,że Ewangelista korzystał z dyktafonu i laptopa więc nie mógł kłamać"
  -Tak, niestety. -Zawisza wszystko potrafi udowodnić, bo On "ma wiedzę", a "moherki"? -No cóż, zacytuję mistrza słowotoku; "Oj Moherku, Moherku nic nie pojmujesz i jeszcze się tym chwalisz.
  nadużycie link skomentuj usuń
  Zawisza Niebieski 27.12.2016 15:50:31"
 • @Zawisza Niebieski 15:50:31
  "Tak więc choć Żydzi są zróżnicowani etnicznie to nie zmienia to faktu, że pan Jezus był żydem z pokolenia Dawidowego, zaś Maria najprawdopodobniej z Judy.

  Jeśli Pan Jezus stał w wodach Jordanu przyjmując chrzest i równocześnie mówił z niebo "Oto syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie" [Mt] to jak to nazwiesz?" Jednym słowem nie wierzysz w "Niepokalane poczęcie" i w "Trójcę Świętą". -Zatem, jeszcze raz Cię pytam dlaczego nazywasz siebie "Katolikiem"?
 • @Moher 20:58:38
  A kto ci powiedział, że nie wierzę w świętą trójcę? Jest jeden Bóg w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty", Ducha świętego określam jako Tchnienie Boga. Więc jeśli są trzy osoby, to osoba Jezus w Jordanie przyjęła chrzest, osoba Ojca wypowiadała te słowa, a Tchnienie Boga w formie gołębicy towarzyszyło temu zdarzeniu. Mieliśmy w jednym miejscu trzy osoby boskie "A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie"." [Mt 3, 16]


  Próbując walczyć ze mną, bo nie chcę w zgodnym chórku śpiewać wyciągacie słowa z kontekstu by później, najlepiej chronieni banem jak zrobiła to alfa, głosić nieprawdę/półprawdy o mnie. "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" tak mówi bilia

  Tak bardzo boicie się prawdy, że takie metody uznawane są, przynajmniej przez alfę za zasadne, wcześniej KerenOr'a dziś nie mam u niego bana.

  Ja nie walczę o poklask, a o prawdę, a prawda dla wielu jest bolesna. Dlatego Ty też posuwasz się do niskich metod, określając moje wpisy słowotokiem, w inny sposób. Prawdziwe "wzory katolicyzmu". No cóż takim "katolikiem" nie jestem, i z pewnością nie chciałbym być. Tylko, dzięki Bogu nie muszę.
 • @Moher 20:58:38
  Znów nakłamałeś u Alfy pisząc "-Oczywiście. -Zawisza odrzuca naturę Boga w Panu Jezusie. -Po prostu nie uznaje dogmatu Trójcy Świętej. -Traktuje Pana Jezusa tylko jako wybranca spośród ludzi, kogoś tak oświeconego jak Budda."
  Nie masz żadnych podstaw do twierdzenia tego no ale chroniony przez ban alfy możesz kłamstwa szerzyć. Tak działają ci "prawdziwi katolicy" z wyznawcami Chrystusa ich nie myl. Czyli widzisz, dlaczego człowiekowi uczciwemu trudno z wami iść?
 • @Zawisza Niebieski 21:50:09 -"Nie masz żadnych podstaw do twierdzenia""
  -Mam jak najbardziej. -Twoje wypowiedzi. -Chyba, że sam nie wiesz co piszesz.
 • @Moher 22:58:21
  Jeśli chodzi o moje wypowiedzi w tej sprawie to jest nimi tekst
  http://zawisza.neon24.pl/post/134373,wizerunki-jezusa-w-czasach-mu-wspolczesnych
  Jest to tekst pisany z czysto naukowego punktu widzenia nie wyraża mojej wiary lub niewiary w cokolwiek. Z reguły nie wypowiadam się o mojej wierze a o tym co zapisano w księgach. Jeśli masz inne wypowiedzi podaj je, spróbuję ci wyjaśnić. Na razie zarówno ty jak i alfa jesteście kłamcami. Do tego bardzo dobrze o Was świadczy, że wypowiadacie się na mój temat nie pozwalając obalić waszych kłamstw.

  Czy tak wygląda, wzorzec moherowego katolika?
 • @Zawisza Niebieski 23:14:03że wypowiadacie się na mój temat nie pozwalając obalić waszych kłamstw."
  -Jakich kłamstw? -Prawdy na temat Twoich kłamstw? -Lepiej obal flaszkę szampana na Nowy Rok i przemyśl to sobie. -SZCZĘŚĆ BOŻE!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej